Éves beszámoló
2017. május. 30. kedd, 07:44
szulinap2016.jpg


Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Ebrendészeti telep és menhelyének 2016 évi működéséről


A Polgármesteri Hivatalnál alkalmazásban álló gyepmester 143, a Sirius Alapítvány megbízásából feladatát ellátó helyettese 38 kutyát fogott be közterületen, a többit a Sirius munkatársai (46) és állatbarát magánszemélyek (18), összesen 245 kóborló került be, közülük 71 ebnek eredeti gazdája jelentkezett.

A menhelyen gazdára váró kutyák létszáma év közben 110 és 128 között mozgott, 127 kutyát a Telepen vettünk át, melyeket saját tulajdonosuk adott le, vagy Tárnokon fogtak be, így az összesen bekerült kutyák létszáma 372.

Folyamatosan szem előtt tartottuk az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság (jelenlegi neve Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.) elvárásait, nagy hangsúlyt fektettünk a higiéniára és az állatok jólétére. A Telepre bekerülő kutyák nagy többségében nem találtunk azonosító mikrocsipet, de az előző évekhez képest lényegesen több állatot csipeztettek be a tulajdonosok. Ez valószínűleg a 2012. december 31-ig kötelezően előírt mikrocsipes ebjelölés eredménye, bár számításaink szerint a kutyák legalább 40%-ában még mindig nincs csip. A csipezett kutyák sok esetben be sem kerülnek a Telepre, ha azonnal sikerül felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal. A bekerülő jelöletlen kutyák tulajdonosait is igyekeztünk felkutatni, sok esetben sikerült is, így a törvényesség helyreállítása érdekében már azonosító transzponderrel ellátva kapták vissza az állatot. Ilyen szituációban az ebtartók együttműködők szoktak lenni és mulasztásukat elismerve megtérítik a költségünket. Persze arra is volt példa, hogy anyagi helyzetük miatt ezt nem tudták megtenni, így Alapítványunktól kérték az összeg kifizetését, amit a kutyák sorsának rendezése érdekében át is vállaltunk.

A másik gond, hogy egyre többen válnak meg kényszerűségből állataiktól, mert a növekvő terhek és munkanélküliség miatt ellátásukat nem tudják megoldani, illetve sokan költöznek kertes házból kis lakásba vagy külföldre, ahová kedvenceiket nem viszik magukkal. Az állatok befogadásának költségeihez (oltások, mikrocsipezés, ivartalanítás, ellátás) sem tudnak hozzájárulni, inkább utcára engedik, ha nem segítünk – saját bevallásuk szerint. Az egyedül élt elhunyt hozzátartozói is meglehetősen ritkán vállalják be a magára maradt házikedvencet, de még a sorsának rendezésére szükséges költségtérítést is sokszor elutasítják. Megfigyelhető, hogy az állattartók egyre gyakrabban kérnek segítséget a beteg állatuk orvosi, gyógykezelési vagy műtéti költségeihez, nyilván azt feltételezve, hogy az állatvédelmi alapítvány tevékenységébe és anyagi lehetőségeibe ez a menhelyi létszám mellett is belefér. Az idős, beteg állatok elűzése sajnos szintén egyre gyakoribb. Komoly gond, mikor forgalmas útszakaszokon, pl. 6-os, 7-es főút mellett vagy az M6-os, M7-es autópálya érdi szakaszán tesznek ki kutyákat, mert ebben az esetben az útszakaszt kezelő szolgálat segítségét kell kérnünk, de gyakran rövid időn belül halálra gázolják őket.

A Sirius Alapítvány 2016-bankapott SzJA 1%-os támogatása előző évhez viszonyítva nem lett sokkal több, az egyéb támogatások és felajánlások növekedést nem mutattak, ezzel szemben a terhek csak nőttek, az állatorvosi költségekkel egyetemben, a megmentésre szoruló állatok száma ugyancsak emelkedett. Több esetben az ivartalanító műtéteket többszörösen meghaladó, balesetes sérültek operációit is finanszíroznunk kellett, pl. a csontműtétek több tízezer forintot is elértek, ill. szemhéjállási rendellenességgel született ebet is műttettünk.

Érd MJV Önkormányzatával kötött szerződésünk szerint az éves üzemeltetésre kapott 15.600.000.- Forintot teljes egészében a Telep fenntartási költségeire fordítottuk. Az üzemeltetés ráfordításai között a legnagyobb összeget az öt fős személyzetre (bérköltség bérjárulékokkal: ~6.800.000.-Ft), állatorvosi szolgáltatásra (~5.700.000.-Ft), gyógyszerekre, bolhairtóra (~600.000.-Ft), valamint állateledelre (~4.200.000.-Ft) költöttük. Jelentős költség volt az energia (~1.300.000.-Ft), a szemétszállítás (~600.000.-Ft), karbantartás és fertőtlenítés (~1.300.000.-Ft) és a veszélyes hulladék ártalmatlanításának (~500.000.-Ft) díja. A fenntartási költségek nagyjából 21.000.000.-Ft-ot tesznek ki. Az Alapítvány beszámolóban szerepeltetett többi kiadása elsősorban üzemanyagra és működési célra történt.

Az örökbefogadások száma előző évhez képest nem sokat változott. 2016-ban legnagyobb igyekezetünkkel 264 kutyát sikerült gazdához adnunk a menhelyről, közben folyamatosan segítve a lakosokat információkkal, valamint elveszett-talált kutyák nyilvántartásával. Naprakész internetes oldalt működtetünk a bekerülő állatok fotóival, adataival (www.siriusalapitvany.hu). 2017-igösszesen kb. 4400 gazdikereső állat képes hirdetését jelentettük meg honlapunkon. A befogott kutyák tulajdonosai is többek között itt értesülhettek állatuk hollétéről. A mikrocsippel megjelölt és megfelelően regisztrált talált kutyák gazdáját sokszor már a megtalálás helyszínén, vagy a telepre kerülésüket követően azonnal tudtuk értesíteni. Naprakész internetes oldalunkat nagy látogatottság jellemzi, a leggyakrabban a weboldal segítségével találnak maguknak kedvencet, de nem elhanyagolható egyre népszerűbb Facebook oldalunk sem, mely több ezer közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a lakossággal.

2016-ban is sok középiskolás látogatta meg a menhelyet és vállalt önkéntes feladatokat, mivel megállapodásunk értelmében az érdi Vörösmarty Gimnáziumból, a százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnáziumból, az Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolájából és a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumból jöhetnek diákok az érettségi megszerzéséhez kötelező közösségi munkát végezni, mely szerintünk hozzájárulhat az ifjúság felelősségtudatának fejlesztéséhez.

Alapítványunk sok esetben kerülte el a kutyák befogadását oly módon, hogy közvetítő tevékenységünkkel, hirdetés útján a tulajdonostól közvetlenül új gazdához juttattuk a kutyákat ill. macskákat, így enyhítve az állandó telítettségen. Hétvégéken és ünnepnapokon a gyepmester helyettesítése is feladatunk, bejelentések alapján reggel 8 órától délután 18 óráig megbízott munkatársunk hívható, de életveszélyben lévő vagy sérült állatoknak azonnali segítséget nyújtunk munkaidőn kívül is.

Sajnos továbbra is azt tapasztaljuk, hogy országszerte nagyságrendekkel több állat születik, mint amennyire szükség lenne, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a nem tenyésztésre szánt kutyák és macskák ivartalanítását. A beavatkozás bizonyítottan pozitívan befolyásolja egészségüket, ugyanakkor rövid időn belül visszaszoríthatná a kóbor állatok számát. A menhelyen a szaporulat megakadályozása érdekében minden felnőtt szuka ivarú és domináns viselkedésű kan kutyát ivartalaníttattunk, mielőtt gazdához adtuk, a még nem operálható kölykök esetében pedig állatorvosainkkal történt megállapodásunk értelmében fél éven belüli ivartalanításhoz jelentős kedvezményt kapnak az örökbefogadók. A műtét költségét jelenleg a legtöbb állattartó túl magasnak ítéli meg, ezért inkább vállalja az ivarzási időszakok állandó problémáit, a hím egyedek elkóborlását és az utódok elhelyezését – rosszabb esetben menhelyre adását vagy ellenük bűncselekmény elkövetését. Városunkban sok probléma és bejelentés adódik a felelőtlenül szaporodni hagyott, majd senkihez nem tartozó macskák vagy macskakolóniák miatt. Mivel macskák elhelyezésére még múlt évben is igen korlátozottak voltak a lehetőségeink, így legtöbb esetben az ivartalanítást vállaltuk el, az állatokat megszokott élőhelyükön hagyva.


Röviden szót ejtenék néhány eseményről, melyeken az év folyamán alkalmunk nyílt részt venni, ezáltal az állatvédelem témáját igyekeztünk népszerűsíteni.

2016. május 8-án, vasárnap került megrendezésre Érd Megyei Jogú Város Állatmenhelyének 10. jubileumi ünnepsége. A program a menhely előtti területen zajlott, a telep tárt kapukkal várta az érdeklődőket. Az ünnepséget elsősorban a Deményista Mentor Klub által felajánlott támogatás hívta életre, nekik köszönhetően a születésnapi rendezvény szervezésébe is bele mertünk fogni. Köszönetünket fejeztük ki T.Mészáros András polgármester úrnak, hogy kérésünkre városi rendezvénnyé nyilvánította és támogatta programunkat, melyre mintegy 70 vendég látogatott ki.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Fészek Gyermekvédő Egyesület, az AZÚR Kutyaiskola és a Pataki Cukrászda, valamint a MetLife támogatásával jött létre az egész napos rendezvény, ahol legjobban a kisgyermekes családok érezték magukat, változatos programokkal készültünk, összességében jó hangulatú és sikeres volt.

Az áprilisban, a felelős állattartás témájában érdi általános iskolák alsó tagozatosainak részére meghirdetett rajzpályázatunk eredményesen zárult, nagy örömünkre összesen 104 alkotás érkezett hozzánk, az eredményhirdetésre és a díjak átadására az ünnepségen került sor.


Május végén két alkalommal a DM drogerie markt önkéntesei segítettek renoválni a kenneleket. A dm Kft. 2016-ban is folytatta Egy nap másokért programját, amelynek keretében a munkatársak munkaidejükből egy napot önkéntes munkavégzéssel tölthetnek, ezzel felhívva az emberek figyelmét az önkéntes munka fontosságára, s így biztosítva lehetőséget a személyes fejlődésre. A Sirius Alapítvány örömmel jelentkezett önkénteseket fogadó szervezetként a programba. A dm munkatársai az érdi raktárból jöttek szép számmal segíteni a menhelyre, lelkes csapatuk tagjai már három éve több alkalommal segítettek különböző munkákban, elsősorban a kennelek újrafestésében, szépítésében. Ráadásul még hasznos holmikat, törülközőket, rizst és tésztát is gyűjtöttek és vásároltak a kutyusok számára, amiknek nagyon örültünk.


Nyáron és ősszel is látogatást tettek adományokkal felrakodva az ÉRD női kézilabda csapat állatbarát tagjai, akik régóta figyelemmel kísérik munkásságunkat, és segítenek, ahol tudnak, ezért mindig szeretettel és hálával gondolunk rájuk.


A szeptember 3-án szervezett ÉNFESZT (ÉRDI NAPOK hivatalos nyitó rendezvénye) programján a Sirius Alapítvány is részt vehetett. Önkénteseinkkel és néhány védencünkkel sok érdeklődőt vonzottunk, a gyerekek nagy lelkesedéssel simogatták három gazdikereső kutyánkat, akik boldogan tűrték a hirtelen jött népszerűséget. A lufiosztás sem maradhatott el, éppúgy, ahogy a felelős állattartással kapcsolatos rövidke tesztünk kitöltéséért is apró ajándék járt mindenkinek.

A Szepes Gyula Művelődési Központ PÓZOLJ – FOTÓZZ– SEGÍTS kampányában menhelyen élő kutyák támogatását tűzte ki célul. Köszönjük Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy az Érdi Állatmenhely részére 200 kg minőségi kutyatápot adományozott. A kampány kitalálóit és szervezőit, a Szepes Gyula Művelődési Központot és az Érdi Ifjúsági Önkormányzatot is óriási köszönet illeti.


Október-november hónapban nagyszerű lehetőséget kaptunk, részt vehettünk az Állatorvostudományi Egyetem programjában, amit Prof. Dr. Farkas Róbert tanszékvezető úr személyesen vezetett, munkatársaival átfogó parazitológiai vizsgálatokat végzett a menhelyen élő kutyáknál, vizsgálták az állatok egysejtűek, galand-és/vagy fonálférgek okozta fertőzöttségét, elvégezték a fertőzött állatok gyógykezelését. A szúnyogok által terjesztett fonálféregfaj okozta szívférgesség felderítése is részét képezte a vizsgálatoknak.


Október első hetében a törökbálinti Auchan áruház Adománygyűjtő akciót szervezett a Sirius Alapítvány védencei számára, így a vásárlók jóvoltából több száz kg állateledelt hozhattunk el.

Részt vettünk az Állatok Világnapja alkalmából az Ö.T.H.É.T. Egyesület Pest megyei tagozata által harmadik alkalommal meghirdetett ”Szeresd az állatot, mert ő is szeret téged” elnevezésű gyermek rajzverseny díjazásában.

Az internetes kommunikáció térnyerésével egyre többen figyelnek a társállatokra, rengeteg segítő foglalkozik talált kóbor vagy sérült, esetenként kínzott állatok bejelentésével és nyomon követésével. Az információk gyors áramlása felgyorsította a lakosság azon elvárását, hogy egy-egy problémára azonnali megoldást találjunk. A város kiterjedésére való tekintettel azonban a temérdek állatvédelmi ügy nagy nehézséget jelent. Minden bejelentést komolyan veszünk, együttműködünk a Városrendészeti Csoporttal és az állattartások kivizsgálásával foglalkozó hatósági osztállyal. Tevékenységünk érezhető a városban, a lakosság többsége fontosnak tartja a menhely működését, naponta átlagosan 10-15 segítségkérés érkezik hozzánk, amelyekre igyekszünk a lehető leggyorsabban reagálni. Telefonos, e-mailes, és Facebookos megkeresések több témában is érkeznek, pl. elveszett vagy megtalált állatok bejelentése, sérültek azonnali mentése, rossz tartási körülmények kivizsgálása, anyagi vagy egyéb okokból támogatás vagy állat elhelyezés kérése.


Érd, 2016.05.30.

3182 olvasás
Megosztás:
Bejelentkezés
Az Ön azonosítóje le lett tiltva!
Hibás azonosító vagy jelszó!
Az azonosítót kötelező magadni!
A jelszót kötelező magadni!

Azonosító:

Jelszó: